Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht, loonkostensubsidies en verzuimproblematiek.

Wij kunnen u van dienst zijn met het verzorgen van de gehele salarisadministratie waaronder:

  • salarisstroken
  • aangifte loonheffingen
  • jaarwerk
  • proforma loonberekening
  • pensioenen
  • arbodienst
  • ziekteverzuimverzekering
  • sociale verzekeringen

In samenwerking met onze juridische partner kunnen wij u tevens behulpzaam zijn met arbeidsrechtelijke kwesties, waaronder arbeidscontracten.

Andere diensten

Kijk ook bij onze andere diensten